Analysera besöksdata – Få koll!

RS Count besöksdata är enkel, användarvänlig och lättillgänglig.

Du når RS Count besöksdata via RS Count webbapplikation, så det spelar ingen roll var du befinner dig. I webbaplikationen kan du analysera besöksdata efter kvart, timme, dag, vecka, månad eller år. Du kan jämför besöksdata mellan olika perioder och/eller mellan olika butiker och besöksdata kan enkelt exporteras och presenteras i Excel eller som PDF-filer direkt från rapportsidan.

Webbgränssnittet har olika behörighetsnivåer för till exempel regionchef, butikschef och kassör, så att rätt person har tillgång till rätt information. Dessutom kan flera olika användare simultant ta fram statistik.

RS Count besöksdata

RS Count besöksdata – Funktioner

RS Count besöksdata

Dashboard

 • Dashboard per butik

 • Schemalägg per e-post

 • Jämförelse i % föregående period

 • Jämförelse mor genomsnitt

RS Count besöksdata

Analyser

 • Besöksdata, ner till var 15: e minut

 • Särredovisa vuxna och barn

 • Jämför butiker/tidsperioder

 • Spara som Excel, PDF, CSV

RS Count besöksdata

Administration

 • Hantera öppettider

 • Behörighetsnivåer

 • Obegränsat antal användare

 • Sortera butiker per land, städer, regioner

RS Count besöksdata

Integration

 • Öppet API

 • FTP export

 • Väder integration

RS Count besöksdata

RS Count besöksdata – Integration

Att integrera besöksdata från RS Count ges möjligheter att analysera besöksdata i 3:e partssystem såsom affärssystem, butiksdatasystem, BI-system eller liknande. Komplettera nyckeltal (KPI:er) via vårt öppna API med besöksdata och analysera hitrate, konverteringsgrad m.m.

RS Count har ett öppet REST API och använder ett antal standarder. JWT Tokens används för att ge säkerhet och alla tidsstämplar som används i API formuleras med EPOCH / Unix tidsformat. Besöksdata kan hämtas per var 15:e minut eller per h och använder butikens unika id.

RS Count besöksräknare/kundräknare – Ladda Ner Produktblad

Försäljning

Niklas Nedrén
031-376 55 01
0704 – 10 57 20
niklas.nedren(a)retailstore.se

Växel

031-376 55 00
info(a)retailstore.se

Support

031-376 55 10 Support(a)retailstore.se

Besöks- och leveransadress

Retail Store Scandinavia AB

KUNGSBACKA:
Borgås Gårdsväg 11
434 39 Kungsbacka

RS Count – Kontakta oss