Nu hjälper vi Erikshjälpen med att installera ytterligare RS Count besöksräknare i deras butiker runt om i landet.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån FN:s barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden.
Arbetet pågår i ett 20-tal länder inklusive Sverige, med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd.

 

Läs mer på www.erikshjalpen.se