Region Gotland har sedan tidigare RS Count på Almedalens bibliotek och rullar nu ut RS Count på fler bibliotek.


Om Region Gotland

1971 bildade Gotland en kommun. Den 1 januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland.

Gotland är även ett eget län, Sveriges minsta, med en länsstyrelse och en landshövding.

Gotland har drygt 59 000 invånare, varav omkring 25 000 bor i Visby. De största tätorterna förutom Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.