Steninge Slottsby har valt att installera Retail Stores besöksräknare RS Count i byns mötesplats; Stenladan, som inrymmer tre butiker, ett trädgårdsmästeri och en restaurang i historisk miljö.

Steninge Slottsby är ett helt nytt bostadsområde i Sigtuna med anor från 1600-talet. Oavsett hur du vill bo så bjuder nya Steninge slottsby på en helt unik miljö som har sin utgångspunkt i ett gestaltningsprogram där den historiska platsen tas till vara på i såväl arkitektur som i gaturum och materialval. Det är 17 olika byggbolag som projekterar bostäder i form av villor, parhus och lägenheter. Därtill byggs också förskola, skola, Steninge torg, en marina samt ett stall med tillhörande ridhus.